Už 30 rokov staviame pre Vás...

Stavebná spoločnosť DOSS spol. s r.o. Žilina

Realizácia pozemných stavieb

 • komplexná výstavba objektov všetkých druhov,
 • rekonštrukcie objektov a ich stavebné úpravy,
 • realizáciu novostavieb a výstavbu rodinných domov,
 • všetky druhy profesií a stavebných inštalácií,
 • hydroizolácie stavieb a objektov,
 • tepelné izolácie – zatepľovanie budov a objektov (licencia na vykonávanie prác tepelnoizolačného systému: BAUMIT a MULTITHERM)

Realizácia ekologických a inžinierskych stavieb

 • výstavba vodojemov a vodovodov,
 • výstavba ČOV a kanalizácií.

Občianske a priemyselné stavby

 • komplexná výstavba objektov všetkých druhov.

Stolárska dielňa

 • kompletné zariadenie a technológia stolárskej dielne, kde zabezpečuje a realizuje firma stolársku výrobu komplexne pre svoju stavebnú činnosť ako aj pre externých zákazníkov (výroba atypických stolárskych konštrukcií, okien, dverí, výkladov, nábytkových a interiérových dverí)

Zámočnícka dielňa

 • zariadenie a technológia zámočníckej výroby (vrátane realizácie)

Kúpeľňové štúdio Arion

 • Arion je synonymum kúpeľňového dizajnu. Všetko, čo očakávate nájdete na jednom mieste. Od zhomtnenia Vašich predstáv, až po samotnú realizáciu.

Realitná činnosť

 • predaj a prenájom vlastných nehnuteľností

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb.

Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne

realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

ZISK Z PREDCHÁDZAJÚCIH OBDOBÍ BOL INVESTOVANÝ NA ROZVOJ, TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV ZABEZPEČUJÚCIH CHOD SPOLOČNOSTI.

Naša spoločnosť Vám garantuje, že všetky objednávky budú zrealizované kvalitne a v dohodnutom termíne, s cenou podľa dohody.

Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti, pri záväzných objednávkach poskytujeme poradenskú službu zdarma.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Vladimír Očko - DOSS spol. s.r.o.

Ing. Vladimír Očko
Konateľ