Už 30 rokov staviame pre Vás...

Stavebná spoločnosť DOSS spol. s r.o. Žilina

FOTO: Bytové stavby a občianska vybavenosť

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb. Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

FOTO: Rodinné domy

 Aktualizácia: 27.8.2020

Fotografie postupne dopĺňame...

FOTO: Administratívne budovy + objekty pre služby a ostatné

Referencie

Aktualizácia: 30.6.2020


Zoznam VYBRANÝCH 
zrealizovaných stavieb 
za posledných 18 rokov:

 • r. 2018 - 2020  UK ŽILINA, a.s. - Rekonštrukcia budovy DUNAQUA na Framborskej ul. Žilina, rozpočet: 472 913 €
 • r. 2018 -2019   INGSTEEL spol. s r.o. BRATISLAVA - Dodávka a montáž TZB remesiel, keram. obkladov a dlažieb na objekte: Prestavba administratívno-prevádzkového objektu na ul. Poštová, Žilina, rozpočet: 308 013 €
 • r. 2019   FINAL CD BRATISLAVA, spol. s r.o., Stavebné práce a dodávky na objekte PEUGEOT na Hodonínskej ul. v Bratislave, rozpočet: 78 767 €
 • r. 2019   OBCHODNÁ AKADÉMIA - správa majetku ŽSK, Výmena výplní otvorov na objekte Obchodnej akadémie, Veľká Okružná, Žilina, rozpočet: 39 774 €
 • r. 2018 - 2019   NCD BUILDING, s.r.o., KOŠICE, Nadstavba bytového domu na Kyjevskej ul. 1, 3, 5, 7 v Bratislave v rozsahu hrubej stavby, rozpočet: 499 228 €
 • r. 2018 - 2019   FINAL- CD s.r.o., Partizánske, Stavebné práce a dodávky v objekte predajňa a servis PEUGEOT Žilina, rozpočet: 56 756 €
 • r. 2018   TATRA BANKA a.s., Stavebné práce a dodávky pobočka Raiffeisen Bank - OC Aupark, Žilina, rozpočet: 28 055 €
 • r. 2018   FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SR/Banská Bystrica, Oprava strechy na Registratúrnom stredisku v Bytči, rozpočet: 41 599 €
 • r. 2016 - 2019   TECHNOMETAL spol. s r.o., Bytča, Stavebné práce a dodávky v areály firmy, rozpočet: 838 556 €
 • r. 2018   FINAL CD premium, s.r.o. PARTIZÁNSKE, Novostavba predajne a servisu automobilov na Dlehj ul. v Žiline (objekty S0 01, SO 02, SO 03), rozpočet: 1 462 031 €
 • r. 2016 - 2018   OBEC DIVINA, Obecný ˇurad, Prístavba telocvične a učebného pavilónu k ZŠ v Divine, rozpočet: 557 202
 • r. 2016 - 2018   NCD BUILDING, s.r.o., KOŠICE,, Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu, spevnené a parkovacie plochy na Kadnárovej ul. 70-80-82 v Bratislave, rozpočet: 541 490 €
 • r. 2018   M-SILNICE SK, s.r.o., Žilina, Realizácia diela: Zberný dvor - Častkovce, rozpočet: 174 558 €
 • r. 2018   UK ŽILINA, a.s., Rekonštrukčné práce 2.NP budovy DUNAQUA, rozpočet: 94 568 €
 • r. 2017 - 2018  ROLLPEX s.r.o., Považská Bystrica, Stavebné práce a dodávky v areály firmy v Žiline (prístavba, nadstavba sociál.-prevádzkovej budovy, spevnené plochy, oplotenie,...), rozpočet: 413 065 €
 • r. 2017   MONTAGNE a.s. ŽILINA, Stavebné práce a dodávky na Novostavbe predajne a servisu automobilov FORD na Rosinskej ceste Žilina, rozpočet: 224 196 
 • r. 2017   SPP, a.s. BRATISLAVA, Realizácia stavby - podateľna v AB I. v Bratislave, rozpočet: 37 430 €
 • r. 2017   TATRA BANKA, a.s., Rozšírenie pobočky Tatra banky, a.s., pobočka Tesco Martin, rozpočet: 68 787 
 • r. 2017   CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB, BRATISLAVA, Rekonštrukcia sociálnych zariadení CPS, Sklabinská 1, Bratislava, rozpočet: 96 506 
 • r. 2016   TM SOUND, s.r.o., ŽILINA, Stavebné úpravy objektu Melody shop Žilina-Považský Chlmec, rozpočet: 141 199 
 • r. 2000 - 2016   Výstavba a rekonštrukcia cca 64 samostatných rodinných domov - súkromní investori
 • r. 2014   SPP, a.s. Bratislava, Rekonštrukcia suterénu AB III., Votrubova 1, rozpočet: 115 009 €
 • r. 2015   AUTO BECCHI, s.r.o., Žilina, Stavebné úpravy servisných priestorov a showroom KIA na Košickej ul. v Žiline, rozpočet: 229 410 €
 • r. 2015 - 2016   Ing. Piskla Miroslav - MPL, Bratislava,, Stavebné práce na oprave a údržbe výrobnej haly v areály MPL TRADING spol. s r.o., prevádzka v Žiline, rozpočet: 270 400 €
 • r. 2012 - 2015   TATRA BANKA, a.s., Nová sieť pobočiek REIFFEISEN BANK - Krupina, Zvolen, Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Čadca, Michalovce, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trenčín, Námestovo, Lučenec, Púchov, Považská Bystrica, Humenné
 • r. 2012 - 2014   DOSS spol. s r.o., ŽILINA, Výstavba obytného súboru 10 rodinných domov "DOSS ŽILINA-Bôrik", vrátane realizácie kompletnej infraštruktúry, rozpočet: 2,6 mil.
 • r. 2014   TATRA BANKA, a.s., Realizácia pobočky TATRA BANKY, a.s. v obchodnom centre Korzo v Prievidzi, rozpočet: 119 486 €
 • r. 2014   SPP, a.s. Bratislava, AB Žilina, rekonštrukcia kotolne - výmena plynových kotlov, rozpočet: 31 104 €
 • r. 2014   AUTOVIA ŽILINA, s.r.o., Výstavba predajných a servisných priestorov AUTOVIA Žilina, s.r.o., rozpočet: 1,168 mil. €
 • r. 2013   COOP Jednota, Žilina, spotrebné družstvo, Predajňa COOP Jednota TURIE - prestavba a prístavba, rozpočet: 269 400 €
 • r. 2013   KRPA Slovakia spol. s r.o., Stavebné úpravy haly, kotolne, a vybudovanie sociál.prestorov, rozpočet: 102 708 €
 • r. 2012   APHRODITE - Slovenské kúpele Rajecké Teplice, s.r.o., Prístavba hotela VEĽKÁ FATRA - časť reštaurácia, rozpočet: 189 249 €
 • r. 2012   COOP JEDNOTA č.061 BRODNO, Stavebné úpravy a prístavba, rozpočet: 167 018 €
 • r. 2012   SBERBANK SLOVENSKO, a.s., Nová sieť pobočiek - Galanta, Banská Bystrica
 • r. 2011-2012   NCD BUILDING, s.r.o., Nadstavba bytového domu, Rumančekova, Bratislava, rozpočet: 233 706 €
 • r. 2011   SAVURA Slovakia,a.s., Oprava a prestavba objektu na ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina (VURAL), rozpočet: 954 024 €
 • r. 2011   OBEC JACOVCE, Školský areál Jacovce - rekonštrukcia základnej školy a Materskej školy, rozpočet: 665 212 €
 • r. 2011   SPP, a.s., Bratislava, Rekonštrukcia sociálnych zariadení administratívnej budovy II. v Bratislave, rozpočet: 327 131 €
 • r. 2011   SPP, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy - Energetický dispečing, rozpočet: 327 131 €
 • r. 2011   TATRA BANKA, a.s., Rozšírenie pobočky TATRA BANKY v Remeselníckom dome v Žiline, rozpočet: 243 600 €
 • r. 2011   REMBYT spol. s r.o., Bratislava, APHRODITE-Slovenské kupele Rajecké Teplice, realizácia vonkajších bazénov, rozpočet: 268 733 €
 • r. 2010   SPP, a.s. Bratislava, Rekonštrukcia 1. a 2. NP administratívnej budovy, Votrubova 1, Bratislava - III.etapa, rozpočet: 480 165 €
 • r. 2010   ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TWINS BRATISLAVA, nadstavba, prístavba a rekonštrukcia amin. budovy TWINS na Hviezdoslavovej ul. v Bratislave, rozpočet: 452 534 €
 • r. 2010   MESTO BYTČA, Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Bytča, Mierová ulica, rozpočet: 2,97 mil. €
 • r. 2010   OBEC PRUŽINA, Rekonštrukcia ZŠ Š. Závodníka, výmena okien a zateplenie objektu, rozpočet: 639 847 €
 • r. 2010   OBEC GBEĽANY, Revitalizácia námestia v obci Gbeľany, rozpočet: 189 645 €
 • r. 2010   SPP, a.s. Bratislava, Plynárenské múzeum - vonkajšia expozícia, rozpočet: 173 676 €
 • r. 2010   COOP Jednota, PJ 119-Dlhé Pole, Stavebné úpravy, rozpočet: 159 825 €
 • r. 2010   TATRA BANKA, a.s., Realizácia pobočky Tatra Banky v OC Aupark Žilina, rozpočet: 114 240 €
 • r. 2009   SPP, a.s. Bratislava, Rekonštrukcia administratívnej budovy, Votrubova 1, Bratislava, rozpočet: 1,22 mil. €
 • r. 2009   Rozšírenie pobočky TATRA BANKY v OC Dubeň v Žiline, rozpočet: 20 401 €
 • r. 2009   VÝSTAVBA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE OBYTNÝ SÚBOR - MOJŠ, rozpočet: 229 183 €
 • r. 2007 - 2008   ÚSTAV NA VÝKON ODŇATIA SLOBODY A ÚSTAV NA VÝKON VäZBY ILAVA, Rekonštrukcia objektu č. 5, rozpočet: 2,2 mil. €
 • r. 2007 - 2008   ÚSTAV NA VÝKON ODŇATIA SLOBODY A ÚSTAV NA VÝKON VäZBY ILAVA, Oprava a údržba objektu č.1 - administratívna budova - I.etapa, rozpočet: 140 078 €
 • r. 2007 - 2008   POLYFUNKČNÝ DOM ŠAŠVÁRKA - ŽILINA "Novostavba", rozpočet: 509 858 €
 • r. 2007 - 2008   ROZŠÍRENIE OBCHODNO-PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV "ARION" ŽILINA, rozpočet: 161 654 €
 • r. 2007   ÚSTAV NA VÝKON ODŇATIA SLOBODY A ÚSTAV NA VÝKON VäZBY ILAVA, Prístavba a rekonštrukcia objektu č. 8, rozpočet: 829 848 €
 • r. 2007   NOVOSTAVBA POLICAJNEJ STANICE V TEPLIČKE NAD VÁHOM, rozpočet: 788 024 €
 • r. 2007   SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o., Žilina-Bratislava, Prestavba priemyselnej haly na administratívne účely, rozpočet: 560 977 €
 • r. 2006 - 2007   LG DEVEL ŽILINA, Výstavba súboru obytných domov /31 byt. jednotiek/ Žilina - Hájik, rozpočet: 2,89 mil. €
 • r. 2006 - 2007   DUVOKS, a.s., Žilina, Prístavba a nadstavba administratívnej budovy DUVOKS, Žilina-Dolné Rudiny, rozpočet: 1,39 mil. €
 • r. 2006 - 2007   AUTOMONT Žilina, Obchodné priestory - AUTOMONT Žilina, novostavba, rozpočet: 607 449 €
 • r. 2006 - 2007   MESTO ŽILINA, rekonštrukcia denného stacionáru pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých v meste Žilina, rozpočet: 566 819 €
 • r. 2006   MESTO BYTČA, Kultúrno-spoločenské centrum, Bytča, Treskoňová ulica, rozpočet: 1,11 mil. €
 • r. 2006   MESTO ŽILINA, Technická infraštruktúra pre individuálnu bytovú výstavbu ZÁVODIE-Žilina II.časť, objekt SO 021-vodovod, SO 022-kanalizácia, rozpočet: 132 775 €
 • r. 2001 - 2006   DOSS spol. s r.o. Žilina, Výstavba obytného súboru individuálnej bytovej výstavby DOSS Žilina, Hájik - Juh /obytný blok 1,2,3/, rozpočet: 3,98 mil. €
 • r. 2005   PRINGTON LEASREAL spol. s r.o., Lekáreň a zdravotné stredisko, Martin-novostavba, rozpočet: 638 773 €
 • r. 2005   MESTO ŽILINA, Hájik II.stavba - splašková kanalizácia - zberač S - vodovod - I.etapa, rozpočet: 381 730 €
 • r. 2005   MESTO RAJEC, Výstavba 4-podlažného nájomného domu a techn. infraštruktúra - Rajec, rozpočet: 376 569 €
 • r. 2005   Okresný súd Žilina, Rekonštrukcia a prístavba buodvy Okresného súdu Žilina - sanácia suterénu, dodávka a montáž obkladov a dlažieb, rozpočet: 162 650 €
 • r. 2004 - 2005   ÚSTAV NA VÝKON ODŇATIA SLOBODY A ÚSTAV NA VÝKON VäZBY ILAVA, Rekonštrukcia podkrovia administratívnej budovy, rekonštrukcia strechy obj. č. 6, rozpočet: 786 696 €
 • r. 2004 - 2005   TECHPLASTY s.r.o., Prestavba RD na administratívno-prevádzkovú budovu, rozpočet: 376 569 €
 • r. 2004   MESTO BYTČA, Vonkajší verejný bazén Bytča - stavebné opravy a úpravy, rozpočet: 317 001 €
 • r. 2004   MESTO ŽILINA IBV BôRIK, lokalita Bôrik III - technická vybavenosť (dažď. a spalšk. kanalizácia, vodovod, komunikácie), rozpočet: 204 142 €
 • r. 2004   STAVOARTIKEL, S.R.O., Areál firmy Stavoartikel Bytča - rekonštrukcia spevnených plôch, rozpočet: 149 372 €
 • r. 2004   OBEC DIVINA, ZŠ Divina - rekonštrukcia strechy, výmena okien, zateplenie fasády, rozpočet: 138 751 €
 • r. 2003   FIRMA TOPAS spol. s r.o., Rekonštrukcia administratívnej budovy, rozpočet: 199 164 €
 • r. 2003   VURAL a.s. Žilina, Prevádzka Hrabové, prestavba a dostavba prevádzkového objektu, rozpočet: 182 567 €
 • r. 2003   MESTO RAJEC, Prestavba a stavebné úpravy 2.NP - Základná umelecká škola v Sociálnom dome v Rajci, rozpočet: 156 011 €
 • r. 2002   ŽSR, a.s., Generálna rekonštrukcia železnicnej stanice, prevádzkovej budovy ŽSR, Liprtovský Mikuláš, rozpočet: 627 697 €
 • r. 2002   MESTO ŽILINA, Technická vybavenosť pre obytný súbor individuálnej bytovej výstavby 54 rodinných domov Žilina Hájik - II.stavba, rozpočet: 574 255 €
 • r. 2002   MESTO ŽILINA, Hájik II.stavba - technická infraštruktúra, rozpočet: 371 772 €
 • r. 2002   EXPOZITÚRA TATRA BANKY a.s. - obchodné centrum Dubeň Žilina, rozpočet: 155 015 €
 • r. 2002   FIRMA B.O.F., a.s., Žilina, Stavebné úpravy administratívnych priestorov v objekte VURAL a.s., rozpočet: 149 372 €
 • r. 2002   ŽILINSKÉ KOMUNIKÁCIE ŽILINA, Prestavba garáží na sociálno-prevádzkové priestory, rozpočet: 137 755 €
 • r. 2002   JUTEX - Ing. Július Horváth, rekonštrukcia obchodného domu JUTEX - Bernolákova ulica č. 177 Žilina, rozpočet: 116 178 €

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb.

Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne

realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

ZISK Z PREDCHÁDZAJÚCIH OBDOBÍ BOL INVESTOVANÝ NA ROZVOJ, TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV ZABEZPEČUJÚCIH CHOD SPOLOČNOSTI.

Naša spoločnosť Vám garantuje, že všetky objednávky budú zrealizované kvalitne a v dohodnutom termíne, s cenou podľa dohody.

Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti, pri záväzných objednávkach poskytujeme poradenskú službu zdarma.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Vladimír Očko - DOSS spol. s.r.o.

Ing. Vladimír Očko
Konateľ