Už 30 rokov staviame pre Vás...

Stavebná spoločnosť DOSS spol. s r.o. Žilina

DOSS, spol. s r.o.,
Bôrická cesta 1968/103, 011 58 Žilina

tel.: 0903 555 297
041/ 700 36 45, 700 36 46,
mail: doss@doss.sk

ekonom@doss.sk
(ekonomický úsek)

IČO: 31559182
DIČ: 2020448276
IČ DPH: SK2020448276
Facebook LinkedIn
tpv@doss.sk

(technická príprava výroby)

mtz@doss.sk
(materiálovo-technické zabezpečenie)

arion@doss.sk
(kúpeľňové štúdio Arion)

 

Naša stavebná spoločnosť za čas svojej existencie dokázala úspešne zrealizovať množstvo stavebných zákaziek pre objednávateľov a investorov z rôznych odvetví nášho hospodárstva ako aj pre súkromný a štátny sektor o čom svedčí aj naša referenčná listina zrealizovaných stavieb.

Za tento čas sme sa stali aj úspešnými stabilnými dodávateľmi mnohých našich obchodných partnerov ako napr. TATRA banka, a.s. Bratislava (realizácia pobočiek a expozitúr od r. 1998 až po súčasne

realizovanú sieť pobočiek pre materskú firmu REIFFEISEN BANK po celej SR), VURAL a.s., Žilina, SAVURA Slovakia a.s., Žilina, či SPP a.s., Bratislava atď.

ZISK Z PREDCHÁDZAJÚCIH OBDOBÍ BOL INVESTOVANÝ NA ROZVOJ, TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE FIRMY ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV ZABEZPEČUJÚCIH CHOD SPOLOČNOSTI.

Naša spoločnosť Vám garantuje, že všetky objednávky budú zrealizované kvalitne a v dohodnutom termíne, s cenou podľa dohody.

Radi sa podelíme s Vami o naše skúsenosti, pri záväzných objednávkach poskytujeme poradenskú službu zdarma.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Vladimír Očko - DOSS spol. s.r.o.

Ing. Vladimír Očko
Konateľ